top of page

Group

Public·90 members
Carter Walker
Carter Walker

Maturujem Z Ekonomiky A Pdf Fix


Praktická edukačná publikácia z ekonomiky a ekonómie nielen na bežné vyučovanie a písomky, ale aj na maturitnú skúšku či prijímacie skúšky na vysoké školy ekonomického zamerania. Prehľadne spracované učivo formou otázok a odpovedí, štruktúrované podľa tematických celkov.
Maturujem z ekonomiky a pdf


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbytlly.com%2F2uaBvF&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2D9m5Vk0u9fa6Z76N0784iPraktická edukačná publikácia z ekonomiky a ekonómie nielen na bežné vyučovanie a písomky, ale aj na maturitnú skúšku či prijímacie skúšky na vysoké školy ekonomického zamerania. Prehľadne spracované učivo formou otázok a odpovedí, štruktúrované podľa tematických celkov. Autorky sú skúsené učiteľky s dlhoročnou pedagogickou praxou na stredných školách i na ekonomickej univerzite.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page